Gender Of Language

Department

Women’s Studies

Master’s/ Doctoral Program Name

Women’s Studies

Course Name

Gender of Language

Lecturer

Assoc. Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya

The Lecturer’s E-Mail Address

serife.yalcinkaya@ege.edu.tr

Course Status

Compulsory □   

Elective    X

Course Credits

Theoretical Credits: 3

Practise Credits: …

Total Credits: 3

Course ECTS

7

Semester Course

  1. Fall  X          2. Spring □     3. Fall   □           4. Spring  □  

 

The Aim of the Course

The aim of this course, gendered language and sexist language to attract attention.  For this purpose, the use of literary texts, sex and gender analysis methods will be discussed.

 

 

Course Content

How language is sexist?

Gendered lanluage and gender-natural language discrimination and the concept of gender relations in the division.

Forms of sexism in the language.

Using the language of men and women as a writing style

Sexist proverbs and idioms elements

Express or hidden sexist rhetoric

Analysis of literary texts.

 

Requested and Recommended Reading List

ELLİSON, GRACE: Zeynep Hanım-Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını-, Büke Yayınları, İstanbul 2001.

DAVİDOFF, LEONORE: Feminist Tarih Yazımında Sınıf ve Cinsiyet, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

DONOVAN, JOSEPHİNE: Feminist Teori, İletişim Yayınları, İstanbul 2001.

KAFADAR, CEMAL: Rüya Mektupları-Asiye Hatun-, Oğlak Yayınları, İstanbul 1999.

BİNGÖLÇE, FİLİZ: Kadın Argosu Sözlüğü, Metis Yayınları, İstanbul 2002.

İBNÜ’L-CEVZİ: Kadınlar Kitabı-Ahbaru’n-Nisa-, Doğu Klasikleri, Şule Yayınları, İstanbul 2002.

FOUCAULT, MİCHEL: Cinselliğin Tarihi, 2. Baskı, Afa Yayınları, Cilt. 1, İstanbul 1986; Cilt. 2, İstanbul 1988.

BARTHES, ROLAND (1996): (Çev. S. Ö. Kasar) S/Z, Yapı Kredi Yayınları Ltd. Şti, İstanbul.

AKSAN, DOĞAN (1990): Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim, C. 1, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.

AKSOY, Ö. A. (1995): Atasözleri ve Deyimler Sözlügü, Ankara: İnkılâp Yayınevi.

ALAGÖZLÜ, NURAY (2009): Dil ve Cins: Türkçe Atasözlerinde ve Deyimlerde Kadın Üzerine Egretilemeler ve Toplum-Bilissel Yapı, International Journal of Central Asian Studies Volume 13.

BERKTAY, FATMAGÜL (2006): Tarihin Cinsiyeti, 2. Basım, Metis Yayınları, İstanbul.

BEM, S.L. (1998), Gender Schema Theory and Its Implications for Child Development: Raising Gender-ashematic Children in a Gender in a Gender Schematic Society, ANSELMI, D. L./LAW, A. L. (eds.), Questions of Gender: Perspektif and Paradoxes (A Division of The McGraw-Hill Companies): 262-274.

Bölge Agızlarında Atasözleri ve Deyimler (1969). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

DEVELLİOĞLU, FERİT (1980): Türk Argosu, bs. 6, Aydın Kitabevi, Ankara.

ERCAN, CEMİLE AKYILDILDIZ (2007): Grimm Kardeşlerin Masallarında Kadın Izlekleri, Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences), Dergisi 7(39), 31-40.

LAKOFF, R. (1975): Language and Woman’s Place. New York: Harper and Row.

PARLA, JALE – SİBEL IRZIK (2009): Kadınlar Dile Düşünce –Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet-, İletişim Yayınları, İstanbul.

PAVİÇ, MİLORAD (1996): Hazar Sözlüğü (Dişil Basım), Mitos Yayınları.

PAVİÇ, MİLORAD (2000): Hazar Sözlüğü (Eril Basım), Agate Yayıncılık.

SAİD, EDWARD W. (1998): (Çev.: Nezih Uzel) Oryanyalizm, İrfan Yayınları, İstanbul.

 

 

 

Lecturer:

Title, Name and Surname     : Assoc. Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya